Regulamin Bloga
 
Art. 1
WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa odowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania bloga, który funkcjonuje pod domeną http://przeemoo3mmo.pl.tl oraz http://mmo.xn.pl. Regulamin określa prawa o obowiązki Użytkowników.
Warunkiem korzystania z Blogu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo oraz elementy grafiki podlegają ochronie prawnej.
 
Art. 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcią oznaczają:

 a. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

b. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

c. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

d. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 
Art. 3
KORZYSTANIE Z BLOGA

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Bloga jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 
2. Blog przeznaczony jest do korzystania przez wszystkich graczy gry "SwitchIn", którego właścicielem jest serwis Switchin.net.
 
3. Utworzenie, korzystanie i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 
4. Procedura rejestracji polega na wysłaniu wiadomości e-mail wraz z danymi do rejestracji na adres przeemoo3@gmail.com oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 
Art. 4
DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez przeemoo3mmo.pl.tl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 
2. Administratorem Danych Osobowych jest "użytkownik gry SwitchIn pod nickiem przeemoo3 znajdujący się na polskim serwerze”, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 
Art. 6

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

1. p3 ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami.

2. Zablokowanie lub usunięte, kiedy:
- Użytkownik będzie używał cenzuralnych słów, które mogą zostać odebrane przez innych za obraźliwe,
- Użytkownik będzie groził lub wyłudzał konto na www.przeemoo3mmo.pl lub na switchin.net
- Użytkownik będzie publikował komentarze, które mogą zostać uznane za obraźliwe, rasistowskie lub                        obsceniczne.
 
 
 
Proszę o kliknięcie w link poniżej w celu przejścia do strony, gdzie można zaakceptować regulamin.

Akceptuję regulamin

Nie akceptuję regulaminu

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 29397 odwiedzający (63272 wejścia) tutaj! Copyright by przeemoo3  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=